Meghívó közgyűlésre

2016-04-28 14:07:34

Hír vezető képe

Kedves Egyesületi Tagok!

Az Országos Diákszínjátszó Egyesület (székhely:1011 Budapest, Corvin tér 8.) tisztújító küldöttgyűlését a választmány 2016. május 22-én vasárnap, délután 14 órától összehívja.

A küldöttgyűlés helyszíne: 1082 Budapest, Nagytemplom utca 30. „GRUND”

Napirendi pontok:

-       Elnöki beszámoló az elmúlt 2 évről

-       Tisztújítás

-       2016/17 évad munkarendjének tárgyalása, elfogadása

-       Egyéb egyesületi felvetések, kérdések megvitatása

Amennyiben a kijelölt időpontban a küldöttgyűlés határozatképes, a küldöttgyűlést a választmány 2016. 05. 22-én 15 órára ismételten összehívja. A határozatképességhez szükséges, hogy a küldöttek legalább kétharmada jelen legyen. Az ismételten összehívott közgyűlés, tekintet nélkül a megjelentek számára, határozatképes az eredeti napirendben szereplő ügyekben.

A meghívó kézbesítésétől számított 10 napon belül a tagok (küldöttek) és az egyesület szervei a választmánytól a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a választmány jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a választmány nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

Várunk mindenkit!

 

Üdv: Sárosi Gábor

 

Kecskemét, 2016. április 21.